5 Eylül 2012 Çarşamba

Hacettepe'de İçmimarlık


Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 1985/1986 ders yılında eğitim ve öğretimine başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; içmimarlık alanında çağdaş düşünce ve değerler ile donanımlı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; toplumda mekân tasarımına verilen önemi artırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Asıl hedefi; uluslararası düzeyde tanınan ve aranılan, yetiştirdiği yaratıcı bireyler ile tasarımın çağdaş ve evrensel ölçütlerine katkıda bulunan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık eğitim programı süresince, temeli görsel iletişim esasına dayalı, form ve işlevi bütünleştirici sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarım oluşturacak, mekânsal, çevresel düzenlemeler yapacak, bunları sistemleştirecek ve çağdaş çözümler üretebilecek tasarımcılar yetiştirmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder